Predstavljamo vam naše usluge

Nudimo usluge iz slijedećih oblasti:

 • Finansijsko evidentiranje računa (ulaznih, izlaznih) 
 • Obračun plata i podnošenje obrazaca elektronskim putem prema  Poreznoj upravi, Fondu zdravstva, PIO/MIO: Specifikacije 2001, MIP-1023 (Mjesečni izvještaj o platama), OLP-1021 (obračunski list plata), GIP-1022 (godišnji izvještaj o platama) 
 • Izrada obračuna ugovora o djelu i autorskom honoraru te svih pripadajućih izvještaja vezanih za ugovore: obrazac AUG 1031, obrazac ASD 1032, obrazac PDN 1033, i drugih srodnih izvještaja
 • Evidentiranje svih nabavki i rashodovanja osnovnih sredstava i sitnog inventara  putem dodatne analitičke evidencije i obračun amortizacije
 • Evidentiranje bankovnih izvoda svih poslovnih banaka
 • Finansijsko evidentiranje blagajničkog poslovanja 
 • Izrada KUF-a i KIF-a, PDV prijave i DPDV, te predaja iste Upravi za indirektno oporezivanje
 • Finansijsko evidentiranje putnih naloga
 • Finansijsko evidentiranje troškova biznis kartice
 • Računovodstveno evidentiranje ostale računovodstvene dokumentacije 
 • Izrada godišnjih izvještaja (set finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha i dr.) i podnošenje istih Poreznoj upravi i Finansijskoj informatičkoj agenciji
 • Izrada prijave poreza na dobit i podnošenje iste Poreznoj upravi
 • Savjetovanje klijenta u trajanju od 1h mjesečno
 • Dostupnost – svakodnevno u okviru radnog vremena
 • Voditi analitičke evidencije  dobavljača i kupaca
 • Mjesečna računska kontrola materijalne i finansijske evidencije i fiskalnih prometa
 • Priprema naloga za plaćanje svih javnih prihoda 
 • Priprema izvještaja za interne potrebe
 • Praćenje propisa i kontinuirana edukacija

Kako vam možemo pomoći?

Kontaktirajte Ads Consulting tim stručnjaka iz oblasti poreznog savjetovanja

Ads Consulting je partner koji će vam dati vrhunsku uslugu te vam pružiti profesionalno porezno savjetovanje i biti uvijek na vašoj strani.

Nihad Hajrić
DirektorDirektor, Bits - Business IT Solutions

Tražite konsultanta iz oblasti poreznog savjetovanja?

Naša web stranica prikuplja kolačiće kako bi unaprijedili vaše korisničko iskustvo