Naše usluge

Osnovni paket
Finansijsko evidentiranje ulazno-izlaznih računa do 50 kom - Obračun plate do 3 uposlenika - Evidentiranje izvoda, blagajne - Evidentiranje osnovnih sredstava - PDV evidencije za 1 prodajno mjesto (1 poslovnu jedinicu)
Read more
Standardni paket
Finansijsko evidentiranje ulazno-izlaznih računa do 150 kom - Obračun plate do 8 uposlenika - Evidentiranje izvoda, blagajne - Evidentiranje osnovnih sredstava - PDV evidencije za 2 prodajna mjesta (2 poslovne jedinice)
Read more
Premium paket
Finansijsko evidentiranje ulazno-izlaznih računa do 300 kom - Obračun plate do 20 uposlenika - Evidentiranje izvoda, blagajne - Evidentiranje osnovnih sredstava - PDV evidencije za 2 prodajna mjesta (2 poslovne jedinice)
Read more

Kako vam možemo pomoći?

Kontaktirajte Ads Consulting tim stručnjaka za oblasti poreznog savjetovanja i računovodstva

Ads Consulting je partner koji će vam dati vrhunsku uslugu te vam pružiti profesionalno porezno savjetovanje i biti uvijek na vašoj strani.

Nihad Hajrić
DirektorDirektor, Bits - Business IT Solutions
 • Finansijsko evidentiranje računa (ulaznih, izlaznih) 
 • Obračun plata i podnošenje obrazaca elektronskim putem prema  Poreznoj upravi, Fondu zdravstva, PIO/MIO: Specifikacije 2001, MIP-1023 (Mjesečni izvještaj o platama), OLP-1021 (obračunski list plata), GIP-1022 (godišnji izvještaj o platama) 
 • Izrada obračuna ugovora o djelu i autorskom honoraru te svih pripadajućih izvještaja vezanih za ugovore: obrazac AUG 1031, obrazac ASD 1032, obrazac PDN 1033, i drugih srodnih izvještaja
 • Evidentiranje svih nabavki i rashodovanja osnovnih sredstava i sitnog inventara  putem dodatne analitičke evidencije i obračun amortizacije
 • Evidentiranje bankovnih izvoda svih poslovnih banaka
 • Finansijsko evidentiranje blagajničkog poslovanja 
 • Izrada KUF-a i KIF-a, PDV prijave i DPDV, te predaja iste Upravi za indirektno oporezivanje
 • Finansijsko evidentiranje putnih naloga
 • Finansijsko evidentiranje troškova biznis kartice
 • Računovodstveno evidentiranje ostale računovodstvene dokumentacije 
 • Izrada godišnjih izvještaja (set finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha i dr.) i podnošenje istih Poreznoj upravi i Finansijskoj informatičkoj agenciji
 • Izrada prijave poreza na dobit i podnošenje iste Poreznoj upravi
 • Savjetovanje klijenta u trajanju od 1h mjesečno
 • Dostupnost – svakodnevno u okviru radnog vremena
 • Voditi analitičke evidencije  dobavljača i kupaca
 • Mjesečna računska kontrola materijalne i finansijske evidencije i fiskalnih prometa
 • Priprema naloga za plaćanje svih javnih prihoda 
 • Priprema izvještaja za interne potrebe
 • Praćenje propisa i kontinuirana edukacija
Naša web stranica prikuplja kolačiće kako bi unaprijedili vaše korisničko iskustvo